Συνεργασίες με άλλους Φορείς

Προσκαλούμε και ευελπιστούμε στη συνεργασία με άλλους φορείς για τη στήριξη και υλοποίηση των δράσεών μας με γνώμονα πάντα την αρχή ότι η ένωση της δύναμης των πολλών μπορεί να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.