Γίνε Φίλος

Αγαπητέ «Φίλε Θυάτειρα» η συνδρομή σου θα αξιοποιείται όπου υπάρχει ανάγκη και πάντα με γνώμονα ένα δικαιότερο και καλύτερο κόσμο για τους συνανθρώπους μας. Η απόφαση σου να γίνεις φίλος της οικογένειάς μας έχει τη δύναμη να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον και να διασφαλίσει την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας χωρίς αποκλεισμούς.

Γίνε «Φίλος Θυάτειρα»

μόνο με 60 ευρώ το χρόνο

Φόρμα Εγγραφής Συνδρομητή Φίλου του Συλλόγου & Online Πληρωμή

Για κάθε συνδρομή, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με το λογότυπο του Συλλόγου.


Εναλλακτικοί τρόποι δωρεάς του «Φίλου Θυάτειρα»

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου γίνονται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR4101720290005029099902376
Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ
(SWIFT-BIC: PIRBGRAA)

Αιτιολογία: Συνδρομή και Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρίας ή Οργανισμού.

Για κάθε συνδρομή, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με το λογότυπο του Συλλόγου.