Εθελοντισμός

Έχοντας ως κινητήριο δύναμη την ικανότητα των ανθρώπων να ενώνονται και να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο, στηριζόμαστε στην πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών για την υλοποίηση και τη συνέχιση του κοινωνικού μας έργου.