Η Αποστολή μας

Ο Σύλλογος Θυάτειρα συστάθηκε έχοντας επίκεντρο τον άνθρωπο και την ανάγκη του να συνυπάρχει και να εξελίσσεται αρμονικά σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.

Βασικοί στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι:

  • Να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Να ενώσει και να στηρίξει πολιτιστικές, κοινωνικές και μορφωτικές συνεργασίες που έχουν ως βασικό στόχο, τόσο την διατήρηση κι ενίσχυση της ελληνικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς όσο και την καλύτερη γνωριμία των χωρών όπου εκείνοι ζουν και εργάζονται με τον ελληνικό πολιτισμό.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συνεργασία και συντονισμό προγραμμάτων με συναρμόδιους φορείς, οργανώσεις, Μ.Κ.Ο., συλλόγους, εταιρικές συμπράξεις, ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, εταιρίες, το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και κάθε μορφής νομικό πρόσωπο ιδιωτικού (Ν.Π.Ι.Δ.) ή δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή αλλοδαπούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και μορφωτικής παρέμβασης.

  • Η προώθηση και υποστήριξη κάθε μορφής στήριξης του κοινωνικού έργου που προσφέρει στην Ελλάδα και το εξωτερικό η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και  Μεγάλης Βρεταννίας.
  • Η ενίσχυση του δεσμού της ελληνικής ομογένειας στο Λονδίνο και συνολικότερα τη Μεγάλη Βρεταννία με την Ελλάδα μέσω όλων εκείνων των στοιχείων που ενώνουν τους Έλληνες ανά τον κόσμο όπως η αγάπη για τη μητέρα-πατρίδα, οι θρησκευτικές παραδόσεις, η κοινή γλώσσα και ο πολιτισμός.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Θυάτειρα, με επίκεντρο τον άνθρωπο προωθεί:

  • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, με στόχο να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση και ανακούφιση σε κάθε ελληνική κοινότητα και τα μέλη της, όταν και εφόσον κριθεί αναγκαίο σε συνδυασμό με την προσφορά κάθε δυνατής πνευματικής, ηθικής και υλικής βοήθειας.
  • Την διοργάνωση πολιτιστικών κι επιμορφωτικών εκδηλώσεων που καλλιεργούν κι εξυψώνουν το πνεύμα δίνοντας στον άνθρωπο και την κοινωνία την ψυχική ηρεμία και γαλήνη για να προχωρήσει στο μέλλον
  • Την χορήγηση υποτροφιών με σκοπό, την επιστημονική, κοινωνική και πνευματική κατάρτιση των νέων.
  • Την κατάρτιση προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται για όλες τις μεγάλες προκλήσεις, που ήδη αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος όπως είναι, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και οι συνεχώς εξελισσόμενες ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
  • Την ευαισθητοποίηση σε πανανθρώπινες αξίες που οικοδομούν έναν δικαιότερο κόσμο, όπως είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη.

Σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, σας θέλουμε κοντά μας!